แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

Apr 23

แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

[สอนภาษาญี่ปุ่น] วิธีการเขียนอักษรอย่างละเอียด #2 แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ.

วิดีโอ แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะคันจิเป็นตัวอักษรที่มาจากภาษาจีน และในหนึ่งตัวอักษรมีหลายความหมาย แถมยังมีวิธีอ่านออกเสียงหลายเสียงอีกต่างหาก นอกจากนั้น เมื่อนำคันจิสองตัวมาประกอบกัน จะยิ่งได้คำที่มีความหมายซับซ้อนมากกว่าเดิม โดยเฉลี่ยแล้ว คนญี่ปุ่นจะเรียนคันจิประมณ 2,000-3,000

ตารางตัวอักษร Hiragana

แบบเรียนนี้สำหรับนักเรียนในระดับขั้นกลางจนถึงขั้นสูง เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจที่ไม่ได้มีภาษาแม่เป็นภาษาญี่ปุ่น สามารถ สนทนากับพนักงานชาวญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ

เรียนภาษาญี่ปุ่น Update: 5 เม.ย. 2560 ภาษาราชการของญี่ปุ่นคือภาษาญี่ปุ่น และคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็พูดแค่ภาษาญี่ปุ่น แม้ช่วงนี้จะเริ่มมีการซับพอร์ตภาษาอื่นๆด้วยป้ายที่มีหลายภาษาแล้ว แต่ถ้าหากต้องการมาทำงานที่ญี่ปุ่น หรืออยากคุยกับคนญี่ปุ่นแล้วล่ะก็ จะต้องเก่งภาษาญี่ปุ่น หรือต้องจำภาษาญี่ปุ่นให้ได้สักหน่อยก็ยังดี

ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นประกอบไปด้วยตัวอักษรต่างกัน3แบบ และตัวโรมันจิ ซึ่งในตัวอักษรทั้ง3แบบนั้น มีอยู่2แบบที่เป็นตัวอักษรที่มีการออกเสียงแบบเฉพาะของญี่ปุ่น และตัวอักษรอีกแบบหนึ่งคือ ตัวอักษรที่มาจากภาษาจีน ที่เรียกว่า “คันจิ” ซึ่งมีวิธีอ่านต่างไปตามแต่ละตัว สำหรับตัวโรมันจิ คือการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตามการออกเสียงของภาษาญี่ปุ่น

“ฮิรางานะ”ซึ่งเป็นตัวอักษรพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในตัวอักษรคานะ ที่มีการผสมกันระหว่างพยัญชนะกับสระ ซึ่งมีตัวอักษรทั้งหมด46ตัว ที่ประกอบขึ้นจากเสียงสระเท่านั้น หากเรียนภาษาญี่ปุ่นจะต้องได้เรียนฮิรางานะเป็นอันดับต้นๆ ตัวอักษรฮิรางานะมีจุดเด่นอยู่ที่ตัวอักษรแต่ละตัวจะโค้งงอ あ い う え お - แถวแรกของฮิรางานะคือ “อะ” “อิ” อุ” “เอะ” “โอะ” ที่เป็นสระ か き く け こ -แถวที่2 คือ “คะ” “คิ” “เคะ” “โคะ” ที่ประกอบกับพยัญชนะ “ค” ซึ่งแถวอื่นๆก็ประกอบสระและพยัญชนะไปเรื่อยๆในรูปแบบเดีนวกัน

“คาตาคานะ”เป็นตัวอักษรคานะอีกตัวหนึ่ง มีวิธีการประกอบคำเหมือนกับฮิรางานะ แต่ส่วนใหญ่จะใช้กับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น ชื่อคน และชื่อสถานที่ ที่ไม่สามารถเขียนเป็นคันจิได้

ชื่อสถานที่ในต่างประเทศหรือชื่อคนต่างชาติ ก็จะเขียนด้วยตัวคาตาคานะ เช่น “Bob” จะเขียนว่า “ボブ” “America”จะเขียนว่า “アメリカ” นอกจากนั้นหากมีการออกเสียงยาวของสระ จะใช้ “สัญลักษณ์เสียงยาว” เช่น 「TAXI」ออกเสียงว่า「Takushii」จึงเขียนว่า「タクシー」 “ア イ ウ エ オ” เหมือนกับ “あ い う え お” ในฮิรางานะ

คันจิเป็นตัวอักษรที่มาจากภาษาจีน และในหนึ่งตัวอักษรมีหลายความหมาย แถมยังมีวิธีอ่านออกเสียงหลายเสียงอีกต่างหาก นอกจากนั้น เมื่อนำคันจิสองตัวมาประกอบกัน จะยิ่งได้คำที่มีความหมายซับซ้อนมากกว่าเดิม โดยเฉลี่ยแล้ว คนญี่ปุ่นจะเรียนคันจิประมณ 2,000-3,000

Source: https://livejapan.com/th/article/a0000807/


แปลภาษาญี่ปุ่นฮิรางานะ